Nederlandse ambassade in Paramaribo, Suriname

Voorlooppagina's

1 t/m 10 van 20

7 Optieverklaring

De optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid en onder f juncto artikel 26 Rijkswet op het Nederlanderschap is bedoeld voor de meerderjarige oud-Nederlander die het Nederlanderschap als meerderjarige verloor door het verkrijgen van een andere nationaliteit ..