Nederlandse ambassade in Paramaribo, Suriname

Cultuur en Sport

Om de deelname van de Surinaamse bevolking aan sport en cultuur te bevorderen, beschikt de ambassade over een programma Cultuur, Sport & Ontwikkeling waarmee lokale initiatieven op het terrein van sport en cultuur worden ondersteund.

Het programma richt zicht op activiteiten die een bijdrage leveren aan:

  • de capaciteitsversterking van culturele en sportorganisaties
  • het onder de aandacht brengen van sociaal maatschappelijke thema’s
  • de bevordering van de deelname van jongeren, vrouwen en mensen met een beperking aan sport en culturele activiteiten
  • een nauwere samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties en professionals

Het budget voor dit programma bedraagt euro 625.000 per jaar. Hiermee worden ongeveer 25 projecten per jaar door de ambassade ondersteund. De ambassade steunt projecten met een duurzaam karakter onder beheer van een Surinaamse organisatie.

 

Voor een overzicht van activiteiten op het gebied van cultuur en sport in 2015, zie hieronder:

 

28/2-9/3/2015        Gitaarconcert Enno Voorhorst

Surinaamse opkomende gitaristen werden met de komst van professioneel gitarist Enno Voorhorst uitgedaagd. In de periode werd een concert georganiseerd, een schoolvoorstelling vond plaats en werden er workshops en masterclasses voor leerlingen van het Conservatorium, IOL en de Nationale volksmuziekschool gegeven.

5/3-16/3/2015 Typhoon

Studenten van het conservatorium in Suriname werden door de Typhoon geïnspireerd om op een creatieve wijze om te gaan met een populair muziekgenre (rap) en de Nederlandse taal. Ook stonden er diverse succesvolle optredens van deze inspirerende artiest op het programma.

3/8-12/8/2015 Jeugdstrijkorkest meets jong Suriname

Het Jeugdstrijkorkest uit Nederland gaf een concert voor Surinaamse scholieren, verspreid over diverse districten. Verder gaven zij workshops aan Surinaamse artiesten en lieten zij hen meespelen met hun concerten en presentaties.

 

1/3/2015-28/2/2016 Storytelling

The National Storytelling Academy, onder leiding van Paul Middellijn, heeft gedurende het hele jaar trainingen verzorgd voor  kinderen en volwassenen op het gebied van storytelling en heeft diverse succesvolle avonden georganiseerd waar storytellers, rappers, spoken word artiesten enz hun talent tot uiting konden brengen.

1/4/2015-30/1/2016 Mi Mato

Een kleine theaterproductie waarbij gebruik is gemaakt van de vertelkunst van de marrons, het Mato. De verhalen stammen uit de slaventijd en hebben een verborgen boodschap die leert om te gaan met bepaalde situaties. Er zijn flashmobs georganiseerd op diverse plekken in Moengo.

20/3/2015 Wereldvertelddag

Elk jaar vertellen de vertelkunstenaars wereldwijd verhalen over hetzelfde thema. Een avond georganiseerd door de ambassade met als doel meer aandacht te vragen voor het vertellen en in het bijzonder het besef van de noodzaak en meerwaarde van het vertellen voor elke samenleving.

1/3-30/6/2015 Pikin slee

Buro Spelen uit Nederland en de FVAS verzorgden met onder de ondersteuning van de ambassade trainingen aan kunstenaars van Pikin Slee. De vrouwen werden begeleid in het ontwerpen van een eigen tassenlijn en mannen werden geïnstrueerd op het gebied van boetseren en het vervaardigen van houten “koppen”.

1/4-31/8/2015 Par’bo-Texel

Een theaterproductie waarin de historische banden tussen Nederland en Suriname zijn verweven in verhalen van gewone mensen. Inspiratie voor de voorstelling is de familiegeschiedenis van de Surinaamse actrice Helen Kamperveen en de familiegeschiedenis van de Nederlandse theatermaakster Jette Derlagen.

1/4-31/12/2015 Fashion Fest

Eddytude Studio 597 (ES597) heeft met de organisatie van een modewedstrijd, Fashion Fest, jonge en beginnende modevormgevers getraind en begeleid in de ontwikkeling van hun talent en startklaar maken voor de een opleiding of de arbeidsmarkt. De deelnemers werd in aanloop naar de eindpresentatie (wedstrijd) een workshoptraject aangeboden in de vorm van 3 masterclasses.

15/4-31/12/2015 Nyun Sten

Een samenwerkingsprogramma van schrijvers en theatermakers uit Suriname en Nederland waarbij 15 deelnemers gedurende 3 maanden intensief getraind zijnn in het schrijven van theaterscripts. Van 3 scripts wordt een theatervoorstelling (eenakter) gemaakt

1/5/2015 Ready&Able

Train-de-trainers programma waarbinnen docenten, trainers, coaches en vrijwilligers werden getraind om sportactiviteiten voor kinderen met een beperking te begeleiden. Deze personen pasten de nieuwe skills toe bij de uitoefening van sportactiviteiten met kinderen (al dan niet met een beperking) of tijdens de reguliere sportdagen van de Ilonka Elmont Foundation. De training zelf werd ook afgesloten met een sportdag.

1/6-30/6/2015 Sammy Paramaribo

Tijdens de opnames van een Nederlands-Surinaamse televisieserie SAMMY PARAMARIBO kreeg de  Surinaamse cast gedurende 3 weken de kans mee te lopen met de crew en theorie en uitleg te krijgen over o.m. production design, casting, location scouting, decor, props, kleding, logistiek, vergunningen enz.

15/5-15/6/2015 ZOOnight

Organisatie van een multimediaal event waarbij spoken word/poetry/rap centraal stondenn. Diverse initiatieven op dit gebied van jongeren werden gebundeld en gecombineerd met de programmering van gevestigde (woord)kunstenaars.

1/6-31/12/2015 Moengo festival

Ongeveer twintig beeldend kunstenaars uit Moengo en omgeving werden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de workshops o.l.v. Nederlandse professionals. De resultaten van de workshops/trainingen werden vertoond in een expositie. Ook werd voor het derde jaar op rij een bijdrage geleverd aan het Kunstfestival in Moengo.

 

1/8-31/10/2015 Fashion week 2015

De Suriname Fashion Week 2015 vond plaats van 24 t/m 29 augustus. Onderdeel hiervan vormden workshops en masterclasses voor jonge Surinaamse designers. De organisatie heeft hiervoor Nancy Adama en Mariko Ferrier uit Nederland laten komen.

23/10-26/10/2015 TakeTheStage / Jazzfestival

Op verschillende locaties in Paramaribo werden optredens van lokale en internationale artiesten gegeven. Onder meer bij Torarica, 't Vat, Spice Quest en de Nationale Volksmuziekschool speelden er inter- en nationale artiesten. Ook worden er masterclasses en workshops van de artiesten zelf gegeven aan kinderen.

10/10/2015 – 30/7/2016 TakeItToTheStreet

De Nederlandse Ambassade heeft opdracht gegeven aan de Surinaamse Zaalvoetbalbond (SZVB), -vertegenwoordigd door Anouska Blanca,  en voetballer Furgell Pinas voor het ontwikkelen en uitvoeren van een straatvoetbal /- kunstproject. Dit project wordt ingezet als een middel en een doel. Het doel van dit project is enerzijds meer jongeren te laten bewegen in hun eigen omgeving door het plaatsen van een klein, mobiel veld en anderzijds jongeren uit te dagen te laten zien wat hun talenten zijn op het gebied van straatkunst zoals zang, dans, rap, skaten, enz.

 

1/11-9/11/2015 Schijn

Presentatie van een Nederlandse theaterproductie met als thema homosexualiteit, persoonsvorming, identiteit, geinitieerd door St Parea. Het is een autobiografisch stuk over de Marokkaanse Nederlander Fahd Larhzaoui.

 

1/11/2015 Anansi Schrijftraining

Training gericht zich op het schrijven van Anansi tori’s die opbouwend en positief zijn voor de jonge lezers/luisteraars en dat het jonge Surinaamse schrijvers inspireert om eigen verhalen te schrijven.

1/12/2015 – 30/6/2016 I Recycle I

Bewoners van St. Rika (ex-daklozen/-junks) maken onder leiding van gerenommeerde kunstenaars van afvalmateriaal een speeltoestel voor het kindermuseum en kleine kunstwerken die tentoongesteld en verkocht worden.

1/1-31/12/2016 Kindermuseum Villa Zapakara

Kindermuseum Villa Zapakara opent in 2016 haar vierde interactieve tentoonstelling. Het centrale thema van de interactieve tentoonstelling is MixMax: Nix is wat het lijkt, mix is wat het is. Brazilië is (net als Suriname) een multi-etnische samenleving met een rijke cultuur.

 

1/1-31/12/2016 Kracht van Storytelling 2016

Er is een programma ontwikkeld voor de districten en een tv-uitzending zodat een breder bereik plaatsvindt. Viermaal per jaar wordt een podium gecreeerd voor de storytellers en overige woordkunstenaars zoals zangers, dichters, spoken word artists, rappers enz.

1/1-31/7/2016 Doe Theater

Een muzikale theaterproductie met teksten van Thea Doelwijt, welke hun basis hebben in het voormalige DOE-theater (1970-1983). De productie is in een nieuw jasje gestoken en bevat maatschappijkritische en geschiedkundige informatie.

1/1-30/4/2016 Aan niets overleden

Met de theatervoorstelling “Aan niets overleden” werden twee sociaal maatschappelijk relevante thema’s, te weten acceptatie van homoseksualiteit/LGBT en HIV/Aids, bespreekbaar gemaakt. Belangrijkste doelgroep waren jongeren en scholieren.

1/9/2013-30/9/2016 Actieve Burgers door Cultuur en Sport

Stichting Projekta voert samen de ambassade en ISA (International Sport Alliance) het driejarige project Actieve Burgers door Cultuur en Sport (ABCS) uit. Hierbij is het uitgangspunt de versterking van jeugdleiderschap in een omgeving gebaseerd op sport en cultuur. Zodoende wordt jongeren gestimuleerd zich te vormen tot mondige en kritische burgers. Dit komt tot uiting in een grote diversiteit aan workshops en bijeenkomsten.

01-09-15 / 31-07-16, #TakeIt2TheStreet

TakeIt2TheStreet is een straatkunst- en sportproject dat is uitgevoerd in samenwerking met de Surinaamse zaalvoetbalbond. Het project richtte zich op de promotie van Streetkunst en -sport onder Surinaamse jongeren onder het motto ‘Dare to express yourself’. Jongeren werden uitgedaagd om hun kunsten te vertonen met straatvoetbal, graffiti, rap, dans, skateboarden/BMX en storytelling. In totaal vonden er 15 edities plaats verspreid over 9 districten en kwamen ca. 1000 jongeren in actie.

20-08-16, Main event TI2TS

Tijdens het afsluitende Mainevent van TakeIt2TheStreet gingen 120 geselecteerde ‘uitblinkers’ de strijd met elkaar aan voor de titel van ‘district-king’ en ‘district-queen’. Het Mainevent werd ingeluid met clinics voor jonge voetballers door KNVB-Worldcoaches, o.l.v. Ruud Gullit, en werd afgesloten met een streetparty.

05-03-16 / 28-03-16, Nationale Vertel- & Voorlees maand.

I.s.m. de National Storytelling Academie is er in maart een drietal events georganiseerd tijdens de Nationale Vertel en Voorlees maand: de internationale verteldag een een-daags Wortu Festival in de Paramaribo ZOO en een speciale editie van Night@theZoo. Tijdens deze reeks evenementen stond de Nederlandse taal in al haar facetten centraal. Het Wortu festival was een groot succes en trok ca. 1200 bezoekers!

06-04-16 / 07-04-16, Summer Art Camp.

Op het terrein van theaterschool On Stage, is een 2-daagse ‘Summer Art Camp’ gerealiseerd. Gedurende het Summer Art Camp hebben circa 100 kinderen, deelgenomen aan een breed scala events waarbij hun creativiteit geprikkeld werd.

 

22-08-16 / 26-08-16, SISME Muziekvakantieplan.

Circa 25 minderbedeelde jongeren zijn in staat gesteld deel te nemen het jaarlijkse Muziekvakantieplan van stichting S.I.S.M.E. De week is afgesloten met een muzikale eindpresentatie.

 

 

01-06-16 / 30-04-17, theaterproductie ‘Ademhalen’.

Bewerking van een script dat vorig jaar in opdracht van de ambassade is geschreven door Karin Lachmising tot een theatervoorstelling. Centraal thema van de voorstelling is de aandacht vestigen op de uitdagingen die vrouwen tegenkomen in hun maatschappelijke ontwikkeling. Het script is gebaseerd op de levensverhalen van diverse vrouwen uit Nickerie. De première staat gepland voor 8 maart 2017 in Nw. Nickerie.

 

30-06-16 / 02-07-16, workshops ‘Drums United’.

Deze Nederlandse percussieband, o.l.v. Lucas van Merwijk, haalt haar leden, klanken en inspiratie uit alle hoeken van de wereld! Drums United verzorgde namens de Nederlandse ambassade gedurende drie dagen workshops voor jonge Surinaamse slagwerkers.

1-10-2016 / 31-10-2016, Onbekend Onbemind.

In het kader van de 6e editie van de Coming Out Week wordt i.s.m. St. Parea het project ‘Onbekend Onbemind’ gerealiseerd. Het betreft filmvertoningen in schoolverband over seksuele diversiteit onder Surinaamse jongeren. Doelstelling is de bevordering van LBGT rechten en awareness & acceptie onder de jongeren (leeftijdscategorie 14-17 jaar). De films zullen ook op de nationale televisie worden vertoond.

15-08-2016 / 30-11-2016, Fra Fra Sound.

Tijdens de 14e editie van het Surinaams Jazz Festival (SJF) faciliteert de Nederlandse ambassade de komst van Fra Fra Sound. De band, die Caribische en Afrikaanse ritmes en grooves verweeft met jazzimprovisaties, bestaat voornamelijk uit Nederlands conservatorium alumni met een Surinaamse achtergrond. Dit jaar wordt FraFra Sound uitgenodigd op te treden als hoofdact en daarnaast jonge Surinaamse muziekformaties te begeleiden in het componeren en improviseren binnen het talentenprogramma TakeTheStage dat vorig jaar is geintroduceerd.

01-08-2016 / 31-12-2016, Voorjaarsontwaken.

Circa 100 leerlingen van vijf scholen krijgen gedurende tien weken, vier uur per week, training op het gebied van theater. Naast (technische) dramatraining wordt er gesproken over scenes uit het theaterstuk “Voorjaarsontwaken”. Centraal thema in dit stuk is ontluikende seksualiteit vs. burgerlijke moraal. De leerlingen zullen, geïnspireerd door eigen ervaringen met deze thema’s, scenes uit Voorjaarsontwaken vertolken. In totaal zullen er zes gratis voorstellingen worden gegeven aan ouders en schoolgenoten. Ook zullen de leerlingen in staat gesteld worden naar de originele voorstelling te kijken. 

SPORT&ONTWIKKELING 2016

01-07-16 / 30-06-17, Sportproject TraCoBe.

Stichting SuSportTalent heeft een trainings-, coachings- en begeleidingsproject (TraCoBe) ontwikkeld waarbinnen circa 40 Surinaamse voetbalsters in de leeftijdscategorie 14 – 18 jaar uit de wijk Charlesburg gedurende één jaar begeleid worden op het gebied van (technische) voetbaltrainingen, schoolprestaties en persoonlijke vorming. Na een evaluatie in februari zal KNVB-Worldcoaches de best presterende meisjes opleiden tot ‘Worldcoaches’ waarna zij zich in zullen zetten voor motivatiesessies op scholen, de promotie van lifeskills en sport.

 

01-11-16 / 30-11-2016, Ready&Able 2016.

Ready & Able is een ‘train-de-trainers’ programma waarbij docenten, trainers, coaches en vrijwilligers worden getraind hoe zij sportactiviteiten met kinderen met een beperking organiseren. De training, waarbij er wordt ingegaan op materie, methodiek en didactiek, staat o.l.v. van Ilonka Elmont. Na afloop van de training zal het geleerde direct in de praktijk worden gebracht d.m.v. een sportdag die georganiseerd wordt door de participanten voor kinderen met een beperking.

19-08-2016, Motivational Talk Ruud Gullit.

De Surinaams-Nederlandse rolmodellen, Ruud Gullit en Jörgen Raymann, hielden 19 augustus voor circa 120 studenten en docenten van de Anton de Kom Universiteit een Motivational Talk. Hierbij werd Gullit “geïnterviewd” door Raymann. De Motivational Talk was georganiseerd door de Nederlandse ambassade voor studenten van de Anton de Kom Universiteit. Aan de hand van alledaagse situaties gaf Gullit de aanwezigenhandvatten voor het ontplooien van een succesvolle carrière.