Nederlandse ambassade in Paramaribo, Suriname

Werken in Nederland

Wie naar Nederland komt om te werken, zoekt waarschijnlijk antwoord op een hoop vragen. Hoe komt u aan een visum, moet u het inburgeringsexamen doen? Mag u wel in Nederland werken? En hoe is het om te wonen in Nederland?

De website van het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft antwoord op veel van die vragen. Voor sommige zaken kunt u terecht op websites van andere instanties.

Op Werk.nl vinden inwoners van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte die in Nederland willen werken veel informatie over onder andere solliciteren, contracten en diplomawaardering.

Met behulp van de Verblijfwijzer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunt u uitzoeken aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke documenten u nodig heeft om in Nederland te kunnen werken.